Aktuálne voľné pozície

VYROBENÉ V HF NaJUS, a. s.

História spoločnosti

1937 – založenie náraďovne na výrobu náradia a špeciálnych prípravkov

1997 – majiteľom spoločnosť Rona – Lednické Rovne

1998 – názov ZTS-LR NaJUS, a.s

2012 – novým majiteľom nemecká spoločnosť Harburg Freundenberg Maschinenbau GmbH

2013 – názov HF NaJUS, a.s

2013 – súčasť celosvetovej skupiny HF Mixing Group